Välkommen till Neuman & Nydahl

Vi förenar en bred industriell och internationell erfarenhet av affärsverksamhet med djup kunskap kring ledarskap och ledare

Vårt arbete bidrar till uthållig lönsamhet och långsiktigt värdeskapande för kunden

Vi arbetar med strategiska och operativa frågor liksom ägar- och ledningsfrågor

Vårt erbjudande rymmer alla kompetenser i en ledningsgrupp