Björn Andersson

bjorn.andersson@neuman-nydahl.se
0706-27 65 92

Partner sedan 2010

Rådgivningsfokus
Björn har omfattande operativ erfarenhet som VD och CFO. Han har internationell erfarenhet samt börserfarenhet. Björn fokuserar på strategi och förändring/omstruktureringsfrågor. Ledningsförnyelse samt konkret ledningsstöd i förändrings och förvärvsprocesser är andra huvudområden. Björns erfarenhet finns inom flera branscher såsom tillverkningsindustri, detaljhandel samt bygg och anläggningsindustri.

Tidigare befattningar
  • ODEN Anläggningsentreprenad AB (VD)
  • NCC AB (CFO)
  • AB Svenska Shell (CFO)
  • Shell International London (Business Planner Europe)
  • Shell International Haag (Investment Evaluation and M&A Europe)
  • AB Svenska Shell (Koncerncontroller)