Ökad försäljning och högre intäkter

Försäljning och intäktshämtning

  • Översyn av intäktsvägar
  • Marknadsbearbetning
  • Utveckling av säljledning
  • Key Account Management

Vi stödjer marknads- och säljledningar att hitta effektivare intäktsvägar och skapa en starkare genomslagskraft på sin marknad.

Vi leder och driver, i en lärande process, åtgärdsprogram för att lönsamheten t. ex. per segment/kundkategori alternativt avveckla olönsamma intäktsområden.

Vi utvärderar, utvecklar och stöder ledare och nyckelpersoner kopplat till organisationens krav och önskemål så att varje individs potential utnyttjas maximalt för ökad kundnytta samt arbetar fram utvecklingsplaner för fortsatt framgång.