Effektiv kommunikation för att nå målen
och lyckas med affärsstrategin ledarskap

Kommunikativt ledarskap

  • Effektiv kommunikation för att lyckas i affärsstrategin.
  • Utvärdering och utveckling av strategi, budskap och arbetssätt
  • VD-och ledningsstöd i styrelsekommunikation, IR, mediahantering och kriskommunikation.
För att nå de uppsatta affärsmålen krävs det att organisationen agerar utifrån den beslutade strategin. Kunskap, förståelse och motivation byggs till stor del med effektiv kommunikation och med ett kommunikativt ledarskap.

Effektiv kommunikation skapas genom

  • tydliga budskap som hänger ihop med affärsidé, mål och strategi
  • Process och organisation. Vem gör vad i vilket skede - process och struktur som stödjer kommunikationsmålen. Fokuserade åtgärder för större effekt till lägre kostnad. Rätt kompetens?
  • Kommunikativa chefer som tränas i sin förmåga att leda och entusiasmera medarbetare och nå ut med sitt budskap såväl internet som externt.