Erfarenhet från över 650 genomförda rekryteringar

Ledarrekrytering

  • VD
  • Chefer som rapporterar till VD
  • Ledande specialister
  • Styrelserekrytering
Vi baserar framgångsrik rekrytering på
  • Förståelse för kundens situation
  • Mångårig erfarenhet och djup kunskap om människor, organisation, ledare, affärer och företagsledning
  • Omfattande nätverk
  • Erfarenhet från över 650 genomförda rekryteringar på ledningsnivå
  • Neuman & Nydahls dokumenterade "Executive Search Process" beprövad av ledande internationella företag