Vi utvecklar såväl affärer som ledare

Ledarutvärdering

  • Ledning, chefer individ och grupp
  • Utvärdering av ledningskompetens utifrån behov
  • Successsionsplanering
  • Identifierar förbättringsområden
Hur väl matchar ledningskapaciteten behoven strategiskt, operativt och ledarmässigt? Hur identifieras nästa generations ledare?
Hur hanteras bolagets ledarförsörjning i en allt hårdnande internationell konkurrens?

Neuman & Nydahl har utvecklat ett unikt väl prövat verktyg S.O.LTM, där ledarutvärdering av högre nivåer kan ge:

  • individuell ledarprofil efter strategiska, operativa och ledarmässiga kriterier
  • en diagnos över ledningsgruppens sammansättning
  • identifiering av väsentliga verksamhetsfrågor och organisationsrelaterade nyckelfrågor

Vi har genomfört över 1 000 ledarutvärderingar av koncernledningar och nivåerna närmast under samt av "high potentials" under senaste femårsperioden, nationellt och internationellt.

Dessa utvärderingar har utgjort beslutsunderlag för VD, divisionschefer och styrelser och har väsentligt bidragit till att stärka bolagens ledarförsörjning