Stöd som ökar ledningens effektivitet

VD- och ledningsstöd

  • Identifiera nyckelfrågor
  • Affärsbeslut
  • Kommunikativt ledarskap

Under hela Neuman & Nydahls historia som oberoende rådgivare har VD- och ledningsstöd utgjort en viktig rådgivningstjänst.

Vi går med VD och ledningen igenom nyckelfrågorna i det korta och långa perspektivet parallellt med att vi värderar ledningens kompetens och sammansättning för framtida affärer.

Vi värderar samspelet mellan intressenterna i bolaget och utvecklar därefter en "Corporate Agenda" för ökad konkurrenskraft.

Rådgivningen syftar till att öka ledningens effektivitet och prestationsförmåga som kan leda till ökad framgång för ledningsteamet.

Vi tränar VD för att möta interna externa målgrupper, som styrelse och kapitalmarknad.